Sân si là gì? Những ý nghĩa của sân si mà bạn nên biết
Chạn vương là gì? Tại sao lại được gọi là chạn vương?